Thể loại

Bơm Tân Huỳnh Châu ống 60mm

Bơm hỏa tiễn 4" ống 110 Galaxy 1HP 1FA

Bơm hỏa tiễn - bơm chìm giếng khoan - bơm cây - bơm tên lửa Galaxy 4" lọt ống giếng 110 hoặc 114
Nguồn điện: 220V 1Fa và 380V 3Fa
Công suất: 1/2HP tới 8.5HP
Cấu tạo: Thân inox, cánh nhựa, đầu bơm đồng

Thương hiệu: Galaxy

Giá bán: [Mời liên hệ]

Hotline: 02216 539 161

Skype: My status

Yahoo: 

Bơm hỏa tiễn 4" xuống ống 110 Galaxy 220V 1FA 0.5HP ; 3/4HP ; 1HP ; 1.5HP ; 2HP ; 3HP

TT

GALAXY®

Công suất

LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP

MODEL

m3/h

1

4GLX - 2/8

1/2HP 220V

2.1m3/42m

2.7m3/31m

3.3m3/15m

2

4GLX - 3/7

2.4m3/42m

3.6m3/31m

4.8m3/16m

3

4GLX - 3/9

3/4HP 220V

2.4m3/54m

3.6m3/40m

4.8m3/20m

4

4GLX - 4/7

3.6m3/38m

4.8m3/28m

6.0m3/16m

5

4GLX - 6/6

4.8m3/34m

7.2m3/23m

8.4m3/15m

6

4GLX - 3/13

1.0HP 220V

2.4m3/78m

3.6m3/58m

4.8m3/29m

7

4GLX - 4/10

3.6m3/55m

4.8m3/41m

6.0m3/23m

8

4GLX - 6/8

4.8m3/45m

7.2m3/30m

8.4m3/20m

9

4GLX - 3/17

1.5HP 220V

2.4m3/102m

3.6m3/76m

4.8m3/39m

10

4GLX - 4/14

3.6m3/77m

4.8m3/57m

6.0m3/32m

11

4GLX - 6/11

4.8m3/62m

7.2m3/42m

8.4m3/27m

12

4GLX - 3/21

2.0HP 220V

2.4m3/126m

3.6m3/93m

4.8m3/48m

13

4GLX - 4/18

3.6m3/99m

4.8m3/73m

6.0m3/41m

14

4GLX - 6/14

4.8m3/79m

7.2m3/53m

8.4m3/34m

15

4GLX - 8/12

6.0m3/57m

8.4m3/44m

10.8m3/22m

16

4GLX - 10/10

7.2m3/50m

10.8m3/36m

14.4m3/14m

17

4GLX - 12/8

9.0m3/35m

12.6m3/25m

16.2m3/10m

18

4GLX - 3/30

3.0HP
220V

2.4m3/180m

3.6m3/133m

4.8m3/68m

19

4GLX - 4/24

3.6m3/132m

4.8m3/98m

6.0m3/55m

20

4GLX - 6/20

4.8m3/113m

7.2m3/76m

8.4m3/49m

21

4GLX - 8/18

6.0m3/86m

8.4m3/67m

10.8m3/33m

22

4GLX - 10/14

7.2m3/70m

10.8m3/51m

14.4m3/20m

23

4GLX - 12/12

9.0m3/53m

12.6m3/38m

16.2m3/15m

24

4GLX - 16/9

9.0m3/45m

15m3/34m

21m3/19m

Bơm hỏa tiễn Galaxy 4" ống 110 380V 3FA: 2HP ; 3HP ; 4HP ; 5.5HP ; 7.5HP ; 8.5HP

TT

GALAXY®

CÔNG   SUẤT

LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP

MODEL

m3/h

1

4GLX - 3/21

2.0HP 380V

2.4m3/126m

3.6m3/93m

4.8m3/48m

2

4GLX - 4/18

3.6m3/99m

4.8m3/73m

6.0m3/41m

3

4GLX - 6/14

4.8m3/79m

7.2m3/53m

8.4m3/34m

4

4GLX - 8/12

6.0m3/57m

8.4m3/44m

10.8m3/22m

5

4GLX - 10/10

7.2m3/50m

10.8m3/36m

14.4m3/14m

6

4GLX - 12/8

9.0m3/35m

12.6m3/25m

16.2m3/10m

7

4GLX -3/30

3.0HP 380V

2.4m3/180m

3.6m3/133m

4.8m3/68m

8

4GLX - 4/24

3.6m3/132m

4.8m3/98m

6.0m3/55m

9

4GLX - 6/20

4.8m3/113m

7.2m3/76m

8.4m3/49m

10

4GLX - 8/18

6.0m3/86m

8.4m3/67m

10.8m3/33m

11

4GLX - 10/14

7.2m3/70m

10.8m3/51m

14.4m3/20m

12

4GLX - 12/12

9.0m3/53m

12.6m3/38m

16.2m3/15m

13

4GLX - 16/9

9.0m3/45m

15m3/34m

21m3/19m

14

4GLX - 8/24

4.0HP 380V

6.0m3/114m

8.4m3/89m

10.8m3/44m

15

4GLX - 10/18

7.2m3/90m

10.8m3/65m

14.4m3/26m

16

4GLX - 12/16

9.0m3/71m

12.6m3/51m

16.2m3/21m

17

4GLX - 16/12

9.0m3/60m

15m3/45m

21m3/25m

18

4GLX - 8/30

5.5 HP
380V

6.0m3/143m

8.4m3/111m

10.8m3/55m

19

4GLX - 10/22

7.2m3/110m

10.8m3/80m

14.4m3/32m

20

4GLX - 12/20

9.0m3/88m

12.6m3/63m

16.2m3/26m

21

4GLX - 16/16

9.0m3/80m

15m3/61m

21m3/33m

22

4GLX - 8/38

7.5 HP
380V

6.0m3/181m

8.4m3/140m

10.8m3/70m

23

4GLX - 10/28

7.2m3/140m

10.8m3/101m

14.4m3/40m

24

4GLX - 12/26

9.0m3/115m

12.6m3/82m

16.2m3/33m

25

4GLX - 16/20

9.0m3/100m

15m3/76m

21m3/42m

26

4GLX - 10/34

8.5HP 380V

7.2m3/170m

10.8m3/123m

14.4m3/49m

27

4GLX - 12/32

9.0m3/141m

12.6m3/101m

16.2m3/41m

28

4GLX - 16/24

9.0m3/120m

15m3/91m

21m3/50m

Tag: bơm chìm giếng khoan xuống ống giếng 60mm, bơm chìm giếng khoan xuống ống giếng 76mm, bơm hỏa tiễn xuống ống 60mm, bơm hỏa tiễn xuống ống giếng 76mm, bơm chìm sago pump super mini, bơm chìm 2", bơm chìm 2 inch, bơm chìm 2.1/2" ; bơm chìm 3", bơm chìm 4", bơm hỏa tiễn 2", bơm hỏa tiễn 2.1/2", bơm hỏa tiễn 3", bơm hỏa tiễn 4", bơm tên lửa ống 60, bơm tên lửa ống 75(76), bơm tên lửa ống 90, bơm tên lửa ống 110

cho thuê nhà xưởng bình dương,