Thể loại

Thiết bị nuôi trồng thủy sản

Máy thổi khí con sò RESUN - 1 CÁNH - 1 FA 220V/50HZ - Trung Quốc loại Tốt

Máy thổi khí con sò RESUN Trung Quốc

Giá bán: [Mời liên hệ]

Hotline: 0971443916

Skype: My status

Yahoo: 

Máy thổi khí con sò Trung Quốc

Công suất (W) Mã hàng ĐK ống ra mm          ( inh ") L lượng Max (m3/ph")
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RESUN - 1 CÁNH- 1 FA 220V/50HZ  - TQ  loại Tốt 
120W GF-120 19mm 0,2
180W GF-180 19mm 0,3
250W GF-250 32mm 0,45
370W GF-370 38mm 0,65
750W GF-750 48mm 1,05
1.100W GF-1100 55mm 1,8
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RESUN - 1 CÁNH- 3Fa 380V/50HZ   - TQ  loại Tốt 
2200W GF-2200 61mm 4,2

 

Can ho Ciputra cho thue,