Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tâm Kết

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 60mm 2 inch hiệu CHITI

- Máy bơm tăng áp thông minh CHITI

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 76mm 2.5 inch CHITI Pump

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 90mm 3 inch CHITI

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 110mm 4 inch CHITI

- Máy bơm chìm giếng đào - bơm tõm Liquidus 

Can ho Ciputra cho thue,