Thể loại

Ống nhựa HDPE

Cút ren ngoài HDPE 20x3/4
Giá bán: [Mời liên hệ]

Cút ren ngoài HDPE 20x3/4

Tê ren trong HDPE 20x1/2
Giá bán: [Mời liên hệ]

Tê ren trong HDPE 20x1/2"

Nối ren trong HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Nối ren trong HDPE

Nồi thẳng HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Nồi thẳng HDPE

Van ren trong HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Van ren trong HDPE

Van 2 đầu vặn HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Van 2 đầu vặn HDPE

Nối giảm HDPE 25x20
Giá bán: [Mời liên hệ]

Nối giảm HDPE 25x20

Măng sông HDPE ren ngoài
Giá bán: [Mời liên hệ]

Măng sông HDPE ren ngoài

Cút đều HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Cút đều HDPE

Tê đều HDPE
Giá bán: [Mời liên hệ]

Tê đều HDPE

cho thuê nhà xưởng bình dương,