Thể loại

Ống dẻo, ống mềm PVC

Can ho Ciputra cho thue,